Marcin Oleksy - Strona publiczna


Nie pamiętam hasła   
Studia nad współczesną polszczyzną
Marcin Oleksy (2007), Znaczenie wartości w dyskursie epistolarnym (na przykładzie «Naszego Dziennika») [w:] Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, red. A. Dobaczewski, Toruń 2007.

Kup książkę