Marcin Oleksy - Strona publiczna


Nie pamiętam hasła   
 
  Link   Tomasz Piekot
Wrocławski językoznawca zajmujący się badaniami nad komunikacją, a zwłaszcza ideologią w komunikacji, dyskursami mediów, językiem i kulturą głuchych oraz słowem i obrazem w komunikacji.
  Link   Teun A. van Dijk
Teun Adrianus van Dijk - naukowiec zajmujący się lingwistyką tekstu i krytyczną analizą dyskursu (CDA). Na jego stronie można odnaleźć m.in. bogaty zbiór jego artykułów.