Marcin Oleksy - Strona publiczna


Nie pamiŕtam has│a   
 
  Link   Tomasz Piekot
Wroc³awski jêzykoznawca zajmuj±cy siê badaniami nad komunikacj±, a zw³aszcza ideologi± w komunikacji, dyskursami mediów, jêzykiem i kultur± g³uchych oraz s³owem i obrazem w komunikacji.
  Link   Teun A. van Dijk
Teun Adrianus van Dijk - naukowiec zajmuj┬▒cy si├¬ lingwistyk┬▒ tekstu i krytyczn┬▒ analiz┬▒ dyskursu (CDA). Na jego stronie mo┬┐na odnale┬╝├Ž m.in. bogaty zbi├│r jego artyku┬│├│w.